Etyka, Medycyna, Prawo 

Dylematy w stanach terminalnych

Imię i Nazwisko
Tytuł naukowy
Afiliacja
Proponowany temat wystąpienia
Abstrakt wystąpienia
Twój e-mail:
Numer telefonu
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zgłoszeniowy

 

Rejestracja udziału czynnego zakończona.

W przypadku chęci uczestnictwa biernego,

proszę w polu "proponowany temat" oraz "abstrakt wystąpienia" 

wpisać "uczestnictwo bierne".

Rejestracja uczestnictwa biernego (wraz z opłatą) do 30.09.2018 r.

Możliwa będzie także rejestracja udziału biernego 

w dniu rozpoczęcia Konferencji.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji "Etyka, Medycyna, Prawo. Dylematy w stanach terminalnych", która odbędzie się w Gliwicach w dniach 12-13.10.2018 r. (zwana dalej Konferencją), jako administrator danych (zwany Administratorem) informuje Pana/ Panią, iż:

 

  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Konferencji oraz ;

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją. W przypadku udziału czynnego bez publikacji zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi niezwłocznie po jej zakończeniu. Dane osobowe osób, których wystąpienia zostaną opublikowane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowego procesu publikacji. W przypadkach, w których przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek przetwarzania danych po zakończeniu Konferencji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wskazany przez Ustawodawcę.

  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Ustawy o ochronie danych osobowych w jej aktualnym brzemieniu”

  • dane nie będą poddane profilowaniu lub automatycznemu przetwarzaniu

Poprzez wypełnienie i wysłanie poniższego formularza

niniejszym każdorazowy zgłaszający składa oświadczenie o treści

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komitet Organizacyjny Konferencji "Etyka, Medycyna, Prawo. Dylematy w stanach terminalnych", moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji w celu i w zakresie niezbędnym dla celów organizacyjnych.”

"Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją zamieszczoną na tej stronie dotyczącą przysługujących mi praw w związku z przetwarzaniem moich danych przez Administratora"

Informacje

dotyczące wysokości opłaty konferencyjnej,

terminów i lokalizacji Konferencji

© 2017 created with webwavecms.com