Dr Stanisław Wencelis

 

Członek

Komisji ds. etyki lekarskiej

w Śląskiej Izbie Lekarskiej

R. pr. dr Radosław Tymiński

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

 

Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal

 

Kierownik Kliniki Neurologii

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Główni Prelegenci

Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec

 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 

Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej

Prof. dr hab. Krzysztof Składowski

 

Centrum Onkologii

Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oddział w Gliwicach

Prof. dr hab. Bogusław Sygit

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Zdrowiu UMK w Toruniu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Dr hab. Ireneusz Kunicki prof. UŁ

 

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Łódzkiego

​​Katedra Postępowania Cywilnego II

Dr hab. Włodzimierz Wróbel prof. UJ

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego, Sędzia Sądu Najwyższego

Prof. dr hab. Sebastian Giebel

 

Centrum Onkologii

Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oddział w Gliwicach

Etyka, Medycyna, Prawo. Dylematy w stanach terminalnych

Konferencja Ogólnopolska

12-13.10.2018 r.

Prof. dr hab. med. Alina T. Midro

 

Zakład Genetyki Klinicznej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

lek. med. Artur Pakosz 

 

Dyrektor

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach

© 2017 created with webwavecms.com