Mec. Zbigniew Cnota

 

Absolwent prawa i ekonomii, Radca Prawny, Założyciel i Wspólnik Kancelarii Prawa Medycznego

Lege Medicinae Grabowski i Cnota S.K.A

Dr Hanna Grzbiela

 

Specjalista radioterapii onkologicznej 

III Klinika Radioterapii i Chemioterapii
Centrum Onkologii - Instytut
im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Gliwicach

Dr Grzegorz Gura

 

Dr n. prawnych, Radca prawny,

Adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego

Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego

Komitet Organizacyjny Konferencji

Etyka, Medycyna, Prawo. Dylematy w stanach terminalnych

 

Komitet Naukowy

 

Prof. dr hab. Krzysztof Składowski (Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach) - Przewodniczący

Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (Wydział Teologiczny Uniwerstytetu Opolskiego)

Prof. dr hab. Sebastian Giebel (Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach)

Prof. dr hab. Bogusław Sygit (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Zdrowiu UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, prokurator)

Ks. Prof. dr hab. Radosław Chałupniak (Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego)

Dr. hab. Piotr Stec prof. UO (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego)

 

Dr Paweł Bednarski

 

Dr. n. prawnych, Radca Prawny

Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Mec.Tomasz Drabot

 

Absolwent prawa i teologii. Radca Prawny w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Praktyk, specjalista w zakresie prawa medycznego. 

© 2017 created with webwavecms.com